spacer
/// Advertizing for Magazine ///
magazine
magazine
magazine
TAITO CORPORATION
TAITO CORPORATION
TAITO CORPORATION
spacer spacer spacer
spacer
line
/// Flier ///
magazine
magazine
TAITO CORPORATION
TAITO CORPORATION
   
image
image
TAITO CORPORATION
TAITO CORPORATION
   
image
image
Client : A real estate agent
Client : Restaurant
   
magazine
image
magazine
Client : A pinball parlor
Client : A pinball parlor
Client : A pinball parlor
line
/// Leaflet ///
image
image
three-fold leaflet : front side
three-fold leaflet ; back side
   
image
image
three-fold leaflet : front side
/ Client : Restaurant
three-fold leaflet : front side
/ Client : Restaurant
   
image
image
Client : An assembly hall
Client : An assembly hall
line
/// Card ///
image
TAITO CORPORATION
 
copy